Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Om Din EnergiDesigner

Din EnergiDesigner er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om og leverer løsninger i relation til personlig udvikling, energi, effektivitet og sundhed.

Din EnergiDesigner har til formål at udbrede kendskabet til koncepterne ”Sundhed med et smil”, ”Sund Business” samt andre kurser til personlig udvikling. Disse hjælper hhv. private og virksomheder, med at øge deres energi, power og sundhed.

I forbindelse med dette arbejde, indsamler og behandler Din EnergiDesigner personoplysninger, med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Din EnergiDesigner er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Din EnergiDesigners behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Din EnergiDesigner Marianne Schütze
Telefon: 40 58 40 59
E-mail: kontakt@energidesigner.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Din EnergiDesigner. Ligeledes hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret, eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator. Dette kan være et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Din EnergiDesigner.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Din EnergiDesigner vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, i forbindelse med dit kundeforhold hos Din EnergiDesigner.

Din EnergiDesigner indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger.  Dette er et led i administrationen af de ydelser, som du modtager via Din EnergiDesigner. Din EnergiDesigner vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende oplysninger:

  • Kundeoplysninger:
  • Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller opretter dig som kunde hos Din EnergiDesigner. Fx online via hjemmesidens webshop, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse) samt bankoplysninger.
  • Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en række dokumenter ifm. opstart som kunde hos Din EnergiDesigner.  Herunder kontaktoplysninger, oplysninger om beskæftigelse, familieforhold, fødselsdato samt oplysninger om dit helbred.
  • Oplysninger som genereres ifm. gennemførelse af Sundhedstjek (højde, vægt, bmi, fedt- og vandprocent, muskel- og knoglemasse, indre fedt og bodyage). Samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos Din EnergiDesigner.

5. Brug af dine personoplysninger

Din EnergiDesigner behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Din EnergiDesigner behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos Din EnergiDesigner, eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

  • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Din EnergiDesigner, som led i driften af virksomheden. Herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format, og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
  • Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Din EnergiDesigner er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Din EnergiDesigner bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os, om eventuelle ændringer i dine personlige forhold. (Fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Din EnergiDesigner behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Din EnergiDesigner og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Din EnergiDesigner er pålagt.

Ved tilmelding til nyhedsbrev samt ved indgåelse af et kundeforhold med Din EnergiDesigner afgiver du et samtykke til denne behandling.

7. Deling af personoplysningerne

Din EnergiDesigner videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern hosting og administration af vores IT-systemer, analyse, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Din EnergiDesigner tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Din EnergiDesigner videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Din EnergiDesigner overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Din EnergiDesigner’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Din EnergiDesigner er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på kontakt@energidesigner.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Din EnergiDesigner’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

Din EnergiDesigner evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Opdateret, juli 2020

Kontakt mig

Tlf: +45 4058 4059
Email: kontakt@energidesigner.dk
Hospitalstorget 2a, 58227 Linköping, Sverige

Åbningstider

Mandag – Torsdag: Kl. 9-15
Fredag: Kl. 9-12
Coaching efter aftale.

Følg mig her

Copyright © Din EnergiDesigner 2020